رفتن به محتوای اصلی

عفاف و حجاب

#اجتماعی_گیلان

گشت تذکر لسانی توسط خواهران بسیجی در پاساژ صالحی نژاد در روز سه شنبه انجام شد.

#حوزه_بسیج_خواهران_رحیم_آباد 

#پایگاه_ریحانه_النبی_گلدشت 

#اجتماعی

تاریخ ۱۴۰۳/۱/۷

#اجتماعی_ناحیه_رودسر

#امربه_معروف_ونهی_ازمنکر

#معاونت_اجتماعی_سپاه_قدس_گیلان

دسته بندی